MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

2021/10/06

限定口味-反烤蘋果派磅蛋糕

預購截止日:2021.10.13|PM23:00

2021/08/16

限定口味-中秋節咸蛋黃葡萄果乾杏仁磅蛋糕

預購截止日:2021.08.22|PM23:00

2021/07/21

限定口味-榛果榛果磅蛋糕

預購截止日:2021.07.28(三)|PM23:00

2021/06/22

限定口味-鹽之花焦糖核桃磅蛋糕

預購截止日:2021.07.04 晚上11點

信的店 - 磅蛋糕專賣店

www.shinjuice.com.tw